Algemene voorwaarden


Pedicurepraktijk “Pauline”

Pauline Stienstra, Medisch Pedicure


Openingstijden

Maandag van 09.00 uur tot 15.00 uur

Maandagavond van 18.00 uur tot 22.00 uur

Dinsdag van 09.00 uur tot 17.00 uur

Donderdag van 09.00 uur tot 17.00 uur

De praktijk is telefonisch bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 09.00 uur tot 17.00 uur. Buiten deze tijden kunt u mij bereiken via email; info@pedicurepraktijkpauline.nl


Eerste bezoek

Bij een eerste bezoek aan de praktijk dient u uw identiteitsbewijs mee te nemen en indien van toepassing een verwijsbrief van de huisarts.

Tijdens dit eerste bezoek bespreken we samen wat uw klachten zijn en gaan we aan een oplossing werken. Tevens voer ik tijdens deze behandeling een voetonderzoek uit en zal ik u enkele vragen stellen betreffende uw gezondheid. Ik reken voor deze eerste behandeling 8.00 euro extra.


Afmelden

Een behandeling dient tenminste 24 uur van tevoren worden afgezegd. Indien de afspraak niet tijdig wordt afgezegd, breng ik de gehele behandeltijd bij u in rekening. Dit gebeurt zonder telefonisch contact te hebben gehad.


Kwaliteit

Uw pedicure is ingeschreven in het Kwaliteitsregister voor Pedicures via Procert. Tevens ben ik aangesloten bij de brancheorganisatie Provoet. www.kwaliteitsregisterpedicures.nl


Klachten

Indien u niet tevreden bent of een klacht heeft over de pedicure, wil ik u vragen dit mij te melden, zodat wij samen naar een oplossing kunnen zoeken. Mochten wij er samen niet uitkomen dan kunt u zich wenden tot de geschillencommissie van pedicures via Provoet. www.provoet.nl


Privacyreglement

De pedicure houdt, om uw behandeling zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren een registratie bij van uw medische en administratieve gegevens. Op deze registratie is de Wet Bescherming Persoonsgegevens van toepassing. Uiteraard ga ik zorgvuldig met uw gegevens om.